Високо качество, добро обслужване и надеждно партньорство

Атоменергоремонт ЕАД

   Ремонтното предприятие Атоменергоремонт ЕАД е създадено още през далечната вече 1974-та година, като през последните десет години се наблюдава значително разширяване  на дейността и в резултат на това нарастване броя на клиентите. Възстановяването на турбино, електро и спомагателно оборудване е една от основната дейност, която фирмата извършва и предлага на своите клиенти. Строително – монажните и шлосерно – монтажните дейности пък са още една от услугите, от които могат да се възползват клиентите на фирмата. От 2004-та година досега компанията се преструктурира като Еднолично Акционерно Дружество. Непрекъснатият процес на реконструкции на блокове и уплътняването на боксове са все сфери, в които през последните години компанията участва активно. Преди това основната дейност е ремонтът на енерго блоковете на територията на Козлодуй.

    Фирмата е партньор на нашата компания и в качеството си на такъв предлага продуктите ни на част от своите клиенти. Те могат да се възползват от тях по всяко време, като им се гарантира качествено обслужване и полагането на съответните необходими грижи за материалите. Това е важна и определяща предпоствка за установяването на взаимно и продължително доверие.