Високо качество, добро обслужване и надеждно партньорство

СОП - студено огънати профили

  • Предимства:
  • Създаване на олекотени и здрави конструкции.
  • Предлагаме:
  • Стандартната дължина на студено огънатия профил е 6 м.
   СОП означава студено огънат профил под различна форма – например буквите П и Г. Този продукт днес намира широко приложение в различни области, като например при строенето на конструкции от метал. В случая тръбите от този вид влизат в ролята на вторични носещи елементи на конструкциите. Специфичните геометрични характеристики на студено огънатите профили довежда до изключително добри резулатти. Подобна комбинация е сигурен белег, че има повишена издържливост на огъване по отношение на теглото. Стандартната дължина на студено огънатия профил е 6 м.

Направи запитване С натискането на бутона "Направи запитване" ще ви препратим към контактната форма и ще очакваме вашето запитване! Направи запитване