Високо качество, добро обслужване и надеждно партньорство

Тисенкруп – Юпитер Стомана ООД

   ТисенКруп е основен концерн с разнообразен характер от бизнес дейности. Те са съсредоточени основно върху металите. Компанията е достатъчно известна и популярна в световен мащаб, като вече от дълги години развива дейността си на територията на 170 страни. Разработката и производството на иновативни продукти и услуги за посрещане на предизвикателствата на бъдещето и предоставянето на само качествени и трайни решения за клиентите са два от главните приоритети на компанията. Цели осем на брой са сегментите, от които се състои този бизнес концерн. Steel Europe, Steel Americas, Material Services са трите основни групи, които съставляват подразделението Материали. Що се отнася до Elevator Technology, Plant Technology, Marine Systems, те са отговорни за формирането на сектора Технологии. Всеки един от двата сектора дава постоянно своя принос за подобряване качеството на производство и повишеното ниво на обслужване на клиентите.

   Сегментът Материални услуги е още една важна част от компанията, който принадлежи към водещите доставчици в света на услуги за такива клиенти, които работят в сферата на промишлеността. Основен акцент се поставя върху онези доставки, които имат високо качество и услугите за произвеждане и преработване. Това е компания, която вече има утвърдени име и авротитет като един от основните и главни доставчици в света на въглеродна и неръждаема стомана. Цветната стомана и стоките от промишления сектор са още две от нещата, които концернът осигурява на своите клиенти. Предлагайки широка гама от продукти на база клиентски услуги, компанията и до днес продължава да се радва на доверието на много клиенти от различните краища на света. Продуктите са с конкретно предназначение, а не на последно по важност място специалистие на комапанията управляват и контролират цялостния процес. Това включва складовия мениджмънт, преработката и доставката.