Високо качество, добро обслужване и надеждно партньорство

Водоотвеждащи системи

  • Предимства:
  • От пластифицирана ламарина.
  • Устойчивостта срещу окисление и корозия.

   Водоотвеждащи системи са добре познати на хората. Благодарение на тях попадналата на покрива дъждовна вода се отвежда далеч от сградата и по този начин се предпазва от прекоремро овлажняване. Това важи за покрива, фасадата и всички останали елементи на конструкцията. Завършването на сграда днес предвид резките промени в климатичните особености налага и направата на система, която да отвежда опасната и способна да нанесе много щети вода. Съвременните продукти по принцип представляват комбинация от всички необходими за изграждането на системата компоненти. Закрепващите скоби, улуците, кривките и водосборните казанчета са само малка част от въпросните компоненти, които съставляват цялостната водоотвеждаща системa.

   

   Сред важните елементи за качеството и трайността на водоотвеждащи системи е материалът, използван за тяхната изработка. Старите поцинковани кръгли улуци са вече доста остарели и поради това едва ли са в състояние да покрият високите съвременни изисквания за качество и надеждност в наши дни. Пластифицираната ламарина е материалът, който се смята за надежден и сигурен при изграждането на такива системи днес. Устойчивостта срещу окислението и корозията са двете съществени предимства на този вид системи, което се превърна в последните години в основна причина за тяхната популярност.


Направи запитване С натискането на бутона "Направи запитване" ще ви препратим към контактната форма и ще очакваме вашето запитване! Направи запитване